โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


บุคลากร :: กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางอภิสรา ซินเม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 0895761496
E-Mail : Aphis-ara@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางปรียารัตน์ ชัยสงค์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 0810544476
E-Mail : aeedzy@yahoo.coth

 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com