โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นายสุรชัย จึ่มมี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0933283512
E-Mail : Surachai252225@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ สร้อยตา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์มือถือ : 0800646407
E-Mail : Man_4321@hotmail.com

 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com