โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


ชื่อ-สกุล : นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0878629899
E-Mail : Starbug067@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวมาลัย จันทะพงษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0815450179
E-Mail : Malaijar@hotmailcom

ชื่อ-สกุล : นายนิรัตน์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 0862254980
E-Mail : Leopard00781@gmail.com

 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com