โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นางปรียารัตน์ ชัยสงค์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0810544476
E-Mail : aeedzy@yahoo.coth

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิวา เกตุรุน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0910647212
E-Mail : Jeab_0222.naja@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติพร จิราธนทัต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0812617576
E-Mail : sethenee@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวอำภา จันทรเสนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0995358354
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางธิดารัตน์ ใจขาน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0899416686
E-Mail : Tuktun_tk@windowslive.com

 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com