โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


บุคลากร :: ฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นายชะโลม บุตรแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0819544795
E-Mail : champamongwittayakran@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางอภิสรา ซินเม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงาน : ฝ่ายอำนวยการ
ลักษณะของงาน : ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 080-0134242
E-Mail : admin@champamongwit.ac.th

 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com