โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ติดต่อ-สอบถาม

Home  ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ - สอบถาม

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com

Tel : 042151084

 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร


 
นายชะโลม  บุตรแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680875
รหัส Smis 8 หลัก :
  41042005
รหัส Obec 6 หลัก :
  680875
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จำปาโมงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Champamongwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจำปาดง
ตำบล :
  จำปาโมง
อำเภอ :
  บ้านผือ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41160
โทรศัพท์ :
  042151084
โทรสาร :
  042151084
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ธันวาคม 2527
อีเมล์ :
  champamongwittayakran@gmail.com
เว็บไซต์ :
  http://www.champamongwit.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จำปาโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.
 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08:39:23 น.)
 


 

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

ที่อยู่ 226 หมู่ 3 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์/โทรสาร. 042151084 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต20

E-mail : champamongwittayakran@gmail.com  phone : 042151084

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.champamongwit.ac.th
Design by webkroox.com